🌺🌺Chào mừng Quốc tế phụ nữ 8/3 Liên đội trường TH số 2 Hoài Hảo đã phát động tuần lễ hoa tươi trên bàn cô giáo. Các em HS đã cùng GV tham gia tích cực. Hoạt ...